Επικοινωνήστε μαζί μας... Περιμένουμε τις σκέψεις σας, τα σχόλια και τις προτάσεις σας... ecclesiabaden@gmail.com

Τα νέα τηλέφωνα της ενορίας μας
π.Απόστολος: 07246-9249320, 015111813470Παρασκευή, 4 Απριλίου 2008

Δ' Χαιρετισμοί


Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου,
χαίρε, Αγία Αγίων μείζων.
Χαίρε, κιβωτέ χρυσωθείσα τω Πνεύματι,
χαίρε, θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε.

Χαίρε, τίμιον διάδημα, βασιλέων ευσεβών,
χαίρε, καύχημα σεβάσμιον, Ιερέων ευλαβών.

Χαίρε, της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος,
χαίρε, της βασιλείας το απόρθητον τείχος.

Χαίρε, δι' ης εγείρονται τρόπαια,
χαίρε, δι' ης οι εχθροί καταπίπτουσι.

Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία,
χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρίας.


Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...