Επικοινωνήστε μαζί μας... Περιμένουμε τις σκέψεις σας, τα σχόλια και τις προτάσεις σας... ecclesiabaden@gmail.com

Τα νέα τηλέφωνα της ενορίας μας
π.Απόστολος: 07246-9249320, 015111813470Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

Γ' Χαιρετισμοί

Ι.Ν.Αγ. Ιωάννου του θεολόγου Freiburg


Χαίρε, το άνθος της αφθαρσίας.

Χαίρε, το στέφος της εγκρατείας.

Χαίρε, αναστάσεως τύπον εκλάμπουσα.

Χαίρε, των Αγγέλων τον βίον εμφαίνουσα.

Χαίρε, δένδρον αγλαόκαρπον, εξ'; ου τρέφονται πιστοί.

Χαίρε, ξύλον ευσκιόφυλλον, υφ'; ου σκέπονται πολλοί.

Χαίρε, κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις.

Χαίρε, απογεννώσα λυτρωτήν αιχμαλώτοις.

Χαίρε, Κριτού δικαίου δυσώπησις.

Χαίρε, πολλών πταιόντων συγχώρησις.

Χαίρε, στολή των γυμνών παρρησίας.

Χαίρε, στοργή, πάντα πόθον νικώσα.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.
Ι.Ν.Αγ.Ειρήνης Buhlertal


Χαίρε, Θεού αχωρήτου χώρα,

Xαίρε, σεπτού μυστηρίου θύρα.

Χαίρε, των απίστων αμφίβολον άκουσμα,

Xαίρε, των πιστών αναμφίβολον καύχημα.

Χαίρε, όχημα πανάγιον του επί των Χερουβίμ,

Xαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ.

Χαίρε, η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα,

Xαίρε, η παρθενίαν και λοχείαν ζευγνύσα.

Χαίρε, δι' ης ελύθη παράβασις,

Xαίρε, δι' ης ηνοίχθη παράδεισος.

Χαίρε, η κλείς της Χριστού βασιλείας,

Xαίρε, ελπίς αγαθών αιωνίων.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...