Επικοινωνήστε μαζί μας... Περιμένουμε τις σκέψεις σας, τα σχόλια και τις προτάσεις σας... ecclesiabaden@gmail.com

Τα νέα τηλέφωνα της ενορίας μας
π.Απόστολος: 07222 1590007, 015111813470Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

Ι.Ν.Αγ.Ιωάννου του θεολόγου εν Freiburg


Κυριακή 24 Ιουνίου

8:30 - 10:15   Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
11:00              Εορτή λήξης των κατηχητικών μαθημάτων καθώς και των μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας. Θα απονεμηθούν στους μαθητές και στις μαθήτριες οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των μαθημάτων. Σε όλους θα προσφερθεί κέρασμα.Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

Ι.Ν.Αγ.Φωτεινής Karlsruhe


Την Κυριακή 17 Ιουνίου θα επισκεφτεί την ενορία μας ο γενικός πρόξενος Στουτγκάρδης, ο οποίος μετά το τέλος της θείας λειτουργίας θα μας ενημέρωσει για θέματα που αφορούν στο προξενείο.


Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

Ο τ.ιερατικώς προϊστάμενος της ενορίας μας Αρχιμ. Ιωσήφ Bosch εξελέγη Επίσκοπος Πατάρων.Η ενορία μας, εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στον εψηφισμένο νέο επίσκοπο.
Τα έτη του να είναι πολλά!Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Συνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας την Tετάρτην, 30ην, και την Πέμπτην, 31ην τ. μ. Μαΐου 2012.

Κατ α
τάς εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ ν και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Κατά την τελευταίαν συνεδρίαν,  προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικών γενομένων υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Ιωσήφ Bosch, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μπουένος Άϊρες, εξελέγη παμψηφεί Βοηθός Επίσκοπος παρά τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Μπουένος Άϊρες κυρίω Ταρασίω, υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Πατάρων.

 
Το βιογραφικό του Επισκόπου
Ο εψηφισμένος Επίσκοπος Πατάρων κ. Ιωσήφ (Bosch) εγεννήθη το έτος 1976 εν Κόρδοβα της Αργεντινής.
Επεράτωσε αριστεύσας τας γυμνασιακάς και λυκειακάς του σπουδάς εν τω Ορθοδόξω Κολλεγίω του Αγίου Γεωργίου εις την γενέτειράν του, κατά το έτος 1994.

Το έτος 1995, πρωτοβουλία του τότε Επισκόπου Άρκας κ. Κυρίλλου, μεταφέρθη εις την Συρίαν δια να εξακολουθή πρόγραμμα ιερατικών σπουδών εν τη Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του χειμάρρου, και έπειτα εις την Θεολογικήν Σχολήν του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εν Μπαλαμάντ, Λιβάνω.

Το έτος 1997 έλαβε υποτροφίαν από του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια να σπουδάζη θεολογίαν εις το Τμήμα Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εξ ου απεφοίτησεν αριστεύσας το έτος 2002.
Εις διάκονον εχειροτονήθη το έτος 1997 υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ του Αγ. Γεωργίου του Τροπαιοφόρου μετονομασθείς εις Ιωσήφ, ενώ η εις Πρεσβύτερον χειροτονία εγένετο εις την γενέτειράν του το 2000, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Άϊρες κ. Γενναδίου.
Το αυτό έτος μεταφέρθη εις την πόλιν Φρείμπουργ της Γερμανίας και ετοποθετήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου ως Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.

Το 2002 μεταφέρθη εις την Ρώμην δια να συνεχίζη τας προπτυχιακάς θεολογικάς του σπουδάς εν τω Καθολικώ Πανεπιστημίω του Αγ. Θωμά Ακινάτου – Angelicum, εξ ου απεφοίτησεν αριστεύσας το έτος 2003.

Το επόμενον έτος 2004 έλαβε με άριστα το μεταπτυχιακόν πτυχίον Master of Arts εις την ποιμαντικήν και πνευματικήν καθολικήν θεολογίαν, υποβαλών επί τούτω διατριβήν υπό τον τίτλον «Η ικανοποίησις της μετάνοιας κατά τον Θωμάν Ακινάτον».
Το έτος 2005 ωλοκλήρωσε αριστεύσας τας μεταπτυχιακάς αυτού σπουδάς εις την Θεολογικήν Σχολήν του προαναφερομένου Ποντιφικού Πανεπιστημίου, υποβαλών διατριβήν υπό τον τίτλον «Ο Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός ως πηγή του Α’ μέρους της Θεολογικής Σούμμας του Θωμά Ακινάτου».
Το 2006 έλαβε με άριστα μεταπτυχιακόν πτυχίον από του Τμήματος Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υποβαλών διατριβήν υπό τον τίτλον «Η θεολογική μεθοδολογία του Αγ. Γρηγορίου Παλαμά».

Το έτος 2006, εντολή της Α. Θ. Παναγιότητος, μεταφέρθη εις Αργεντινήν και έκτοτε υπηρετεί εις την ίεράν του Θρόνου επαρχίαν εν Νοτίω Αμερική.

Τον Φεβρουάριον του έτους 2007, προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, προήχθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μπουένος Άϋρες κ. Ταρασίου εις Αρχιμανδρίτην και ετοποθετήθη ως Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου εν Σαντιάγκο, ενώ διορίσθη Αρχιερατικώς Επίτροπος Χιλής. Κατά το έτος 2008 μεταφέρθη εις την γενέτειράν του Κόρδοβα διορισθείς Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Αρχιερατικώς Επίτροπος Κεντρώας και Βορείου Αργεντινής.
Το έτος 2010 μεταφέρθη εις Μπουένος Άϋρες και ανέλαβε την πρωτοσυγκελλίαν της ιεράς Μητροπόλεως, ενώ διωρίσθη Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Το έτος 2011 υπέβαλε διδακτορικήν διατριβήν εις το καθολικόν πανεπιστήμιον του Αγ. Θωμά Ακινάτου – Angelicum, υπό τον τίτλον: «Ίχνη του Δαμασκηνού εις τον Αγγελικόν Διδάσκαλον. Μία ερμηνευτική προσέγγισις εις την χρήσιν της θεολογίας του Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού εν τη Θεολογική Σούμμα του Θωμά Ακινάτου» και ανηγορεύθη Διδάκτωρ της Καθολικής Θεολογίας με τον βαθμόν «άριστα», ενώ τον Μάρτιον του 2012 ανεκηρύχθη αριστούχος Διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υποβαλών διδακτορικήν διατριβήν με θέμα: «Τα αρεοπαγιτικά κείμενα εις το Α’ μέρος της Θεολογικής Σούμμας του Θωμά Ακινάτου».

Την 31ην Μαΐου 2012 εξελέγη παμψηφεί Επίσκοπος Πατάρων, Βοηθός Επίσκοπος παρά τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Μπουένος Άϋρες.

Τυγχάνει μέλος της επιτροπής επί της Νεολαίας του Π.Σ.Ε και της μεικτής επιτροπής διεργασίας –Joint Working Group- του Π.Σ.Ε μετά της Καθολικής Εκκλησίας. Διετέλεσεν μέλος Πατριαρχικών Αντιπροσωπειών και Αποστολών κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, και διάφορα άλλα Διαχριστιανικά Συνέδρια.


http://www.romfea.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...